domingo, 1 de febrero de 2015

ALCOY - L’Assemblea confirma que la reforma dels estatuts segueix avant

Redacción Jueves, 29 de enero de 2015 FESTES L’Assemblea confirma que la reforma dels estatuts segueix avant Guardar en Mis NOTICIAS. Enviar por EMAIL El president, Carlos Aracil, conciliador en la seua estrena. L’Associació de Sant Jordi ha celebrat la seua Assemblea General Ordinària d’inici d’any i després de dos HORES de reunió molts han sigut els punts d’interès. L’Assemblea ha acabat deixant clar que tan Primers Trons, COM Majorals, com Quadre d’Honor i Junta Directiva segueixen treballant PER la reforma dels estatuts. Tots els grups estan fent reunions per traure conclusions al respecte que posar després en comú i tots creuen que aquesta reforma es necessària contràriament a algun rumor. Altre punt polèmic és que ha arribat a la secretaria del Casal la demanda posada per cinc festers contra l’elecció del president Carlos Aracil i de tres dels components de la seua junta, Roque Monllor, Alberto Rivas y Gonzalo Abad. Aquesta demanda s’estudiarà pels serveis jurídics, precisament per Monllor. Tant el president, Carlos Aracil, com el vicepresident, Roque Monllor, debutants, s’han mostrat conciliadors respecte a aquesta demanda, “si va avant deixarem els quatre el càrrec i no passarà res. Hi haurà noves eleccions, si no ix avant, seguirem treballant igual i tan amics”, ha dit el president a títol PERSONAL i de la mateixa manera s’expressava el vicepresident “ells creuen que l’assemblea a de ser de tots els associats i nosaltres que ha d’haver representants d’aquestos associats. Creem que les dos formes són igual de democràtiques i estan d’acord amb la llei d’associacions. Veure’m quin és el camí de la justícia”. Un membre de l’Assemblea ha donat les gràcies a Carlos Aracil per donar el pas de presentar-se a president contestant que havia sigut tot un honor per a ell. També va haver polèmica respecte a la Concòrdia d’aquest any de la família Tormo Gisbert per la seua estètica criticada per un fester i per altra PART el primer tro dels Asturianos ha lamentat que després de 12 anys no haja sigut elegida encara la presentada per ells. Es va proposar que l’assessor artístic estiguera en la pròxima elecció amb els Majorals. Curiosament no ha portat cap polèmica el fet que les Festes d’aquest any TINGUENlloc el 25, 26 i 27 d’abril i a la pregunta de ‘cavallers, volen Festa?’ s’ha respost amb un sí unànime. SALDO POSITIU EN ELS PRESSUPOSTOS DE 2014 I 2015 També ha hagut algunes veus en contra respecte a l’aprovació del pressupostos del 2014 i la previsió per al 2015. Si en 2013 les despeses van ser de 666.242’60 euros i els ingressos de 668.602’38 euros, amb un saldo FAVORABLE de 2.359’78, per 2014 s’ha aprovat unes despeses de 670.868’50 euros per uns ingressos de 675.663’86 euros, amb un saldo també favorable de 4.795’36 euros, superior al pressupost inicial de 654.130’86 euros de despeses per 655.640’87 que donaven un saldo positiu de sols 1.510’01 euros. Pel que respecta al pressupost per a l’any 2015 la previsió inicial és de 651.561’41 euros de despeses i 655.839’35 de ingressos el que donaria un marge favorable molt similar a l’any passat de 4.277’94 euros. S’ha explicat que l’augment de despeses en la PARTIDA Festes es deu a la part del preu de la pólvora que assumeix l’Associació per facilitar la participació en l’Alardo, mentre que les depeses de Casal i Museu i del MAF han baixat per què els sous del PERSONAL, dels empleats han passat a un nou apartat de gestió i personal. També s’ha creat un apartat nou de modernització i nous projectes. Al mateix temps en l’apartat de cadires s’han incrementat les despeses al passar al mateix proveïdor de cadires de fa dos anys i que havia sigut el tradicional fins eixe moment, ja que l’oferta del dels dos últims anys havia sigut molt més cara. Finalment COM curiositat en l’aspecte econòmic dir que s’ha explicat que dels 150 euros que costa casar-se en Sant Jordi sols 12 arriben a l’Associació. També s’ha sentit alguna veu contrària al canvi de la Diana aprovat en una reunió anterior que tornarà a eixir de davant de l’Ajuntament però acabarà en Sant Nicolau a l’altura de Sant Mauro. Finalment es va recolzar eixa votació. On si va haver unanimitat va ser en la reforma del ‘traje’ femení de la filà Judíos. El seu primer tro ha explicat que havia sigut un dels primers aprovats, “fet amb presa, incomplet, i que ara s’havia demanat l’opinió de les festeres i s’havien introduït algunes modificacions”. OVACIÓ A JOSÉ LUIS MANSANET I DEU NOUS MEMBRES DEL QUADRE D'HONOR De la mateixa manera va ser sonor l’aplaudiment cap al fester veterà José Luis Mansanet que rebrà un homenatge per part de la UNDEF dissabte 31 a la Universitat d’Alacant per la seua llavor en aquest organisme i a la que acudirà una representació de la Junta Directiva, estant invitats tots aquells festers que volgueren anar. Finalment també ha sigut important en l’Assemblea el MOMENT de les votacions. En total es proposaven onze noms per formar PART del Quadre d’Honor de l’Associació. Després d’aquestes votacions Jorge Sorolla és nou associat d’honor, José Luis Matarredona, Francisco Moya, Juan Quiñonero, Enrique SOLER, Andrés Tárraga i Antonio Torregrosa són nous consellers i José Luis Agulló, Fidel Mestre i Jorge Peris nous festers d’honor. Les votacions de cadascú amb vots a FAVOR, en contra i abstencions han sigut les següents: 49-5-3, 35-12-10, 39-10-9, 42-7-8, 36-10-11, 39-11-7, 38-11-8, 46-4-7, 29-16-12 y 41-9-7. (NOTICIA Y FOTOS PUBLICADAS POR PAGINA66.COM)

No hay comentarios:

Publicar un comentario