viernes, 24 de octubre de 2014

ALCOY - L’Associació inicia el procés per renovar Estatuts

Redacción Jueves, 23 de octubre de 2014 FESTES L’Associació inicia el procés per renovar Estatuts S'ha proposat triar quatre nous consellers i sis festers d'honor. El procés de renovació dels estatuts de l’Associació de Sant Jordi va prenen forma. Així la Junta Directiva ha acordat en una reunió crear les diferents comissions que ja es van anunciar el passat més de juliol, com es va decidir en aquella assemblea per majoria absoluta. Carlos Aracil Aquestes comissions treballaran en la modificació de la normativa que regula el funcionament de la institució. Hi haurà tres comissions, primers trons, majorals, quadre d’honor, on estan englobats consellers, festers i associats honorífics. Els treballs de cada comissió partiran d’un document base elaborat per la Junta, que marcarà els punts objecte de revisió: el sistema d’elecció del president, les dates de celebració de les Festes, la representativitat dels majorals, etc. El president de l’Associació, Carlos Aracil, ha afirmat que “es tracta d’una proposta oberta per a que les comissions comencen a treballar i aporten altres punts a tractar”. Finalment hi haurà una comissió conjunta formada per representants de directius, primers trons, majorals i membres del quadre d’honor per llançar una proposició definitiva, que un grup de juristes donarà forma definitiva. La Junta també ha decidit ampliar el quadre d’honor amb la incorporació de quatre nous consellers i sis festers d’honor i ja s’ha comunicat a les filaes i als majorals que proposen candidats. Tots aquestos temes seran analitzats en una nova reunió de treball de la junta el dijous 30 d’octubre. (NOTICIA Y FOTO PUBLICADA POR PAGINA66.COM)

No hay comentarios:

Publicar un comentario